Új Aranykor, avagy egy új korszak hajnalán

Az Aranykorral elindult a lehetőség, hogy az isteni tiszta jót megtapasztaljuk. Lelki napsütéses áldást! ujaranykor kukacgmail.com

 A Föld és az ember a számok tükrében

 

A karmák mint múltunk fontos darabja (számokban)

Hadd magyarázzam el az ember feladatait számok tükrében. Ez természetesen csak a könnyebb megértés kedvéért így mondom el. Hisz nincs számmal mérhető matematikai köze a számokhoz.

Amikor az ember leszületik hoz magával jó és ledolgozni való rossz tulajdonságokat. A jókat most pozitív számokkal, a rosszakat negatív számokkal jelképezzük. A cél az isteni plusz 1 elérése. Vagyis ha van egy tulajdonsága pl. nagyszájú, az mínusz lesz, s a fokozata a nagyszájúság összeférhetetlenségének mértékét mutatja. Pl. mínusz 6, idegesítően nagyszájú, beleszól mindenbe. Vagyis neki azon kell dolgoznia, hogy tisztelettel legyen az emberek felé, de azért az igazságot finoman mindig ki kell mondania. Hisz az se jó, ha elhallgatná az igazságot. Vagyis el kell jutnia a plusz 1-re az isteni állapotba ennél a tulajdonságánál és minden negatívnál. Aztán vannak a jó tulajdonságaink, például az egyik az emberszeretet, a gondoskodás oldala. Alaphelyzetben azt gondoljuk, hogy ez csak jó lehet. De amikor pl. valakinek a hozzátartozója annyira szereti és gondoskodik egy másik hozzátartozójáról, hogy az már neki akiről gondoskodnak annak fáj és börtönnek érződik, akkor az a jó tulajdonság, itt a gondoskodás plusz 5 szinten van. Alapjában jó. Csak mivel túl sok, így fáj a másiknak. Erre mondjuk túl sok vagy nekem. Ez is az energiarablás egy módja. Sokkal több mint az isteni ideális 1 lenne. Ezért a túl gondoskodónak ezt fel kell ismernie, hogy túl szeretetével tönkre teszi a hozzátartozóját, vagyis azt, hogy enyhítenie kell ezen közelítve a plusz 5-ről a plusz 1-re. Ezek a plusz 1-től eltérő tulajdonságaink akár plusz akár mínusz, a karmáink. S az egyes emberek egymáshoz viszonyított tulajdonságai (amelyek eltérnek az istenitől vagyis a karmái) határozzák meg, hogy egymással jót tesznek-e életükben vagy fájdalmat okoznak. Előbbivel karmát dolgoz le, hisz segít neki utóbbival karmát hoz létre, hisz bántja valamilyen értelemben. Ez a karma törvénye volt, a vaskor egyik fő szabálya. Az Aranykorban azonban másként lesz / van. Az emberek főleg itt a vaskorból Aranykorba átváltás idején még a régi karmáikkal küzdenek, de újat nem a régi módon hoznak létre ha hibáznak vagy bármi módon csúnyán bánnak másokkal. Itt most (2012. dec. 22-e óta) egy érdekes helyzet van. Tudat alattinknak és felettes tudatunknak éber tudatunktól függetlenül egy kérdést tett fel a Jóisten. Kit választasz? A régi vaskori pénz által mozgatott világot vagy a szeretett motivált és vezetett világot. Az új világban még a pénz egy ideig nem tűnik el (teljesen), de már nem ez vezérli a lelket hanem a másikon való segítés. Ez a választás általában az életben mutatott hozzáállásunkat is tükrözi. Tehát aki pozitívan,egymást segítve szeretetteljesen él (persze ettől lehetnek sőt vannak nehéz pillanataink) az Isten fényét hordja magában és keresi a külvilágban is.

2013 március 16.

Gyarmati Gábor

 

 

Az ember 7 évente lecseréli testét, 7 év alatt egészség

Az ember 7 évente (öntudatlanul) "automatikus" belső dns által feltérképezett mechanizmusok útján teljesen kicseréli minden sejtjét, ezáltal apránként minden testrészét.
Ha tudatosan elhatározod, hogy mától kezdve egészséges vagy, ez már egy óriási lépés abban, hogy a kicserélődő egészségtelen sejtek egészségessé válnak szépen lassan a 7 év során. Ami fekete volt az fehér lesz. De ehhez minden nap minden pillanatában dolgoznod kell magadon, tartva kiindulási pozitív ígéretedet magadnak, hogy megváltozol. Jóvá, egészségessé. Ez az önmunka természeténél fogva a lelkedet is formálja. Tulajdonképpen onnan indul ki az egész. S amikor a 7 év során leteszed a sok mérget, gyógyszert, egészségtelen étket, rossz gondolatot, hibás berögződést, akkor a 7 év elteltével mindened új lesz. Egészséges és tiszta. Az összes testrészed más lesz. Jobb, szebb. Csak belső önmunka, tartás, kitartás kérdése az egész. Ehhez persze sokat kell megtartóztatnod magad olyan szokásoktól, mint menekülés a desszertek, az éjszakai nasi, a veszekedések, a függőségek és más gondolat elterelő dolgok felé, amik elfedik a valóságot előled. Ezt csak egyszer kell elkezdeni és utána minden halad szépen. Nem megy egyszerre. A törött lábúnak sem mondjuk dobd el a botod. Hanem először csak belül tudatában alakítja, hogy gyógyuljon gyorsan. Ez így megy szépen. Az Aranykori dns átalakulás során e 7 év lerövidül. Így minél intenzívebben, tudatosabban figyelünk oda annál hamarabb lesz új énünk külsője. Olyan, amilyent csak szeretnénk.
S tudod azok a testrészeid, szerveid fognak a legjobban fájni akiknek örök (mármint ez életre vállalt) betegsége lett volna. Ám e dns átalakulás megadja azt a lehetőséget hogy a dns rajzon, a tervezőasztalon, papíron átírhatsz bármit, bármivé. S így olyan leszel amilyenné szeretnél. Ám ez csak úgy megy hogy kitartóan tartod magad az általad kitűzött irányhoz. Letéve bajaidat (rossz viselkedési mintáidat, berögződéseidet, hibáidat, félelmeidet, bántásaidat, játszmáidat, rossz szokásaidat), karmáidat. S átalakulsz szépen csendben, rendben.

Gyarmati Gábor

2013. január 16.

 

A 7 és 9 éves ciklusok

   A 9 éves ciklus a Föld és az ember karmikus kapcsolatát, a kezdés, megújulás valamint a haladás és a karma lerakást fejezi ki. Emellett az univerzumhoz mint létező világhoz való kapcsolatot és rendet mutatja.

A 7 éves ciklus az ember, az emberen belüli test, lélek, szellem megújulási ciklusát mutatja. Emellett az ember és Isten közötti kapcsot mutatja.

   A test nem egy zárt egység, hanem a lélek és szellem által (Isten 'része' ) , amelyek belül is borítják, kitöltik tartalmazzák a testet, meg körbe is veszik a fizikai testet auraként és az univerzum részeként.
A test és univerzum közötti pulzálás örökre létezik. Mindig az anyag létének megfelelő formában. Vagyis az univerzum alkalmazkodik az anyaghoz, hisz az anyag alacsonyabb rezgésszámú lévén nem tud alkalmazkodni az univerzumhoz. Annak változásait, mondjuk a Hold Föld helyzetét pl. fájdalmakkal tudja lemodellezni. A testet tartalmazó, körülvevő lélek és szellem alkalmazkodik az univerzumhoz. S az univerzum is valamiképp bár igen láthatatlan formában alkalmazkodik a lélekhez. A lélek az örök szellemből ősidőkben kiszakadt 'rész', amely a Földön (vagy más bolygórendszerekben) megismerni igyekszik önmagát. Isteni eredetijét a szellemet. Az univerzum mint a legnagyobb és az atomi részecske mint a legkisebb alkotó, ugyanazok. Egyformák és egy létezők, isteniek. Az emberi test 99%-a űr. A (világ)űr 99%-a semmi. Ám ez az egész Isten. Vagyis az űr, a semmi, Isten vagyis minden. Így lehet egy alacsonyabb rendű és energiaszintű forma az ember látható, tárgyi lény, amely létező, istenhez hasonló. S Isten is önmagában. Hisz a szellemet 'tartalmazza' és a szellem körül is veszi. Ez a minden egy semmiből. Ember az Istenből. Ez a semmi a mindenből. Ember az Istenből. Ha Istennek nevezed magad mint embert a Földön, akkor semmi vagy. Ha Istennek nevezed a mindent akkor vagy igazán ember. Ez a semmi - minden, ember - Isten viszony alakul át most az Aranykorban. S ez a másfajta Isten ember helyzet és lét fogja az univerzumot is átalakítani. Hisz nemcsak az univerzum hat az emberre mint Isten 'testbe fogott mintájára', hanem az ember is hat az univerzumra. Mint amikor belemegyünk a vízbe, sétálunk benne, a kiszorított víz odébb kerül és valahol a parton kicsobban, s a hullámok amiket keltünk a tó, tenger legtávolabbi partján is érzékelhetőek, ha mikró méretekben is. S ugyanígy a víz hullámai (függően annak méretétől) dobálnak vagy megmozgatnak bennünket is. A hőmérséklete összehúzódást vagy kitágulást okoz a testben és viszont.  Amikor egy ember belemegy egy pl. sokkal hidegebb vízbe mint a test hőmérséklete akkor melegíti a vizet. Ha csak pici mértékben is de hat rá. És sorolni lehetne a fizikai létezők és azokon túli spirituális létezők, az univerzum törvényeinek rendjébe tartozó minden összetevőt és alkotót. S ebből kifolyólag keletkező és megszűnő alkotókat és lebontókat. S mivel az univerzum nem tárgyak összessége hanem a tárgyak az univerzum összessége ezért nagyképűség vagy elszálltság azt gondolni hogy az ember egy Isten. Ám mivel Isten mégis embernek adta a leheletét a szellemét, ezért ember mégis valahol Isten. És mivel ember is lélegzik, Isten is, bár nem levegővel hanem a létezés örök fényével, ezért az univerzum is lélegzik örökkön örökké. S az ember átalakulása átalakítja az univerzumot is. Ha lassan is, de biztosan. S fokozatosan, folyamatosan. A bennünk élő Isten elkezdi a bennünk lévő embert szebbé jobbá tenni. S a köröttünk lévő Istennek ettől szebb és jobb lesz. S ugyanígy a köröttünk lévő Isten szebb és jobb állapotától nekünk embernek is szebb és jobb érzés lét léteznünk. Ebben a test lélek szellem összhangú triumvirátusban jobb most, és amikor a test majd elporlad akkor is jó és jobb lesz az Isten részeként létezni. Addig élvezzük itt a jó életet.

Gyarmati Gábor

2013. január 10.

A Föld és az ember születésnapja.
 
A születésnap fordulópont. Az új évkör, új feladatokkal jön. Az embernél 9 év egy ciklus. Ez kiszámolható az aktuális év, a születési hónap és nap összegéből és egy számjegyűvé vont egyenlegéből. egy június 17-én született embernek 2+0+1+2+6+1+7=19 1+9=10 neki 1 -es év indult 2012 jún 17-én. Vagyis, aki jún. 17-én született annak a 2012 jún 17-én  indult év lesz az egyes éve.
Ha pl. valakinek a születésnapja január 2-án volt akkor 2013-ban a kilences évet kezdi meg.A kilences év az összegzés és a régi dolgok lezárása elengedése. A kilencedik évben letehetjük régi sors feladatainkat, ha hajlandóak voltunk foglalkozni vele, az elmúlt 9 évben.
 
Az egyes évű ember sok új feladatot kap és vállal be. Az újonnan induló ötletei Isten által támogatottak. Az egyes születésnapot követő 3 hónapon belül változtatni kell fizikai külső világának néhány sarokpontján. Ha 3 hónapon belül nem változtat, akkor a Mennyei Atya teszi ezt meg helyette sorsbéli vagy karmikus beavatkozással az univerzális törvények rendjének fenntartásához. Ilyenkor az, aki 3 hónapon belül nem lép, újabb karmákat csinál vagy kibillentik eddigi pozíciójából amely érintheti bármelyik életterületét: a családot, a lakhatást, a munkát, vagy az anyagi dolgokat. Ez természetesen azt is jelenti h ha bármelyik területen változtat, akkor a neki jó irányba viheti el a dolgokat. Ha az univerzum változtat, akkor az illető egoja vagy félelme nagyobb volt és nem változtatott, ezért fájdalmasabb lehet a változás.

Ugyanez történik a Földdel is. Az Aranykorba lépés azt jelenti, hogy ha a Föld lakói és ideiglenes irányítói, az emberek nagy változtatásokat tesznek (nem csak kis személyes életükben), hanem a nagy rendszerek működésében, akkor jó irányba tudjuk elvinni a Föld és lakóinak életét. Ha nincs változtatás, akkor ugyanaz a forgatókönyvünk, mint a pici személyes életek születésnapja körül. Az univerzum rendet tesz.

Földi értelemben nem tudjuk mennyi idő van erre a változtatásra. Oly jó lenne ha ezt mindenki tudná és cselekedne. Inkább mi tegyük meg, mindenki a saját életkörnyezetében és főleg a gondolkodásmódjában, az Aranykori tudatosság felé, a megfelelő energiaszintre lépéssel, mint hogy egy nagy bajon át legyen rend. A körülmények adottak, csak fel kell sétálnunk a lépcsőn Isten "trónusa" felé. S akkor húzzuk felfelé magunkkal a Földet és lakóit is. Persze ezt egyedül nem lehet megcsinálni, ehhez sok tudatos emberre van szükség. Jó nekünk hogy itt lehetünk ilyen csodás isteni pillanatban. Az Aranykor elérkezett, a Föld a születésnapját üli. Most még itt van a csodás lehetőség, hogy mi alakítsuk jól a Föld dolgát. Milyen jó nekünk!!!

Amiként az embernél úgy a Földnél is. Az ember karmaköre 9 évig, a Földé 25920 évig tart. Csakhogy a Földnél nem ilyen nagyságrendnyi idő van a változásra mint az embernél a 3 hónap, hanem alig több! A Föld új korszakos életévébe 2012. december 22-én lépett!
 
Apropó.Olyan érdekes, hogy napjainkban azt érzem mindenki a másiktól várna valamiféle segítséget, valamiféle energiatöltést, mert mintha a válaszok a spirituális kérdéseinkre késnének. Ám tudjuk mindannyian, hogy nem késnek, csak kivárnak. Ez a normális eseménysora annak az év és korszakváltási sornak amit átéltünk. Hisz új élete van a Földnek. Aranykori szépségében ragyog, bár mi róla még nem látjuk, de ha lemennénk a Földről, ezt láthatnánk. Új energia ragyogása van és emellett tele van a Föld és környéke isteni segítőkkel, fénylényekkel. Eljött hát az idő a változásokra. Ebben azonban mi sokat tehetünk. Például jót gondolva és szólva bevarázsoljuk a jó változásokat, felküldjük a rendelést. Emellett pozitív hittel és tudattal, meg szeretettel követjük az események menetét és a díszletek mögötti zajló fénylények által kivitelezett isteni alakításnak és előkészületeinek türelmet, csendes hátteret adunk. Itt most azt érezzük, hogy hiperérzékenyek vagyunk. Ne csodáld, hisz finomra hangolás zajlik. A Föld változásai során jót kérj jót kapsz. Ne várj arra, hogy kérés nélkül eléd rakják.

!!! Az új élet magadtól lesz boldog, nem mástól !!!

Egyelőre ne várj másoktól jó tanácsot vagy előrevivő lendületes ötleteket. Itt most annak van itt az ideje hogy varázslatosabbá váljunk. Sok fizikai fájdalom és egynéhány lelki hangolódás után rájövünk arra, hogy mi többek vagyunk mint eddig gondoltuk magunkról. Mi is képesek vagyunk varázsolni, életünket újjá alakítani és mi is képesek vagyunk alkotni. Ez az ami be fogja indítani a sok sok lendületes változást, vadonatúj irányokat. A Jóisten tudja mit akar és tudja mit csinál. Szabad akaratodnál fogva rád bízza, hogy jól alakithasd az életed, ám segít is benne tanácsaival, üzeneteivel. Így szépen lassan, de biztosan minden jó megvalósul. Jó nekünk itt és így. Hidd el. Csak bírd ki addig amíg eljön a pillanat a lépésre. Addig tegyél meg mindent, hogy elengedd a felesleges félelmeket, meg mindent ami elavult az életedben. Emellett tedd meg azt, hogy bevonzod, bevarázsolod az életedbe azt amire szükséged van harmóniában azzal amire a Földnek szüksége van. Mindez szépen  fog haladni, higgy benne és tudd hogy így van. Ennyi az egész.

Ámen

Gyarmati Gábor 2013.január 6. Vízkereszt

 

A szellemünk örök.

A lelkünk földi idő szerint kb 25625 évig él. S ebből a felénél több 13000 vagy a nagyja letelt jónéhányunknak. Vagyis egyszer már átéltük Aranykort. Aki még nem élt ott Atlantiszon az Aranykorban az kételkedik benne. Hisz ő még sosem járt ott. De mi már igen. És tudjuk milyen jó!!! Lássuk meg a gyönyörűt az elérkezett új Aranykorban! S minél jobban látjuk, annál hamarabb elkövetkezik a személyes életünkben is. Ha kételkedik valaki, annak lassan jő el hisz ő még nem szeretné látni.Ezért itt a honlapon és a fb-on bemutatjuk mi következik. Tudatosítsd magadban, s fogadd be, arany életed lesz tőle. Lelkileg biztosan s ezáltal a külső világodnak is.

Gyarmati Gábor

2012 december 28.

copyright: Istené17.jpg

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 55
Tegnapi: 16
Heti: 356
Havi: 1 507
Össz.: 142 227

Látogatottság növelés
Oldal: A Föld és az ember a számok tükrében
Új Aranykor, avagy egy új korszak hajnalán - © 2008 - 2018 - ujaranykor.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: ujaranykor.hupont.hu - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »