Új Aranykor, avagy egy új korszak hajnalán

Az Aranykorral elindult a lehetőség, hogy az isteni tiszta jót megtapasztaljuk. Lelki napsütéses áldást! ujaranykor kukacgmail.com

Új Aranykor lapja 13-17. 2012 - 2013 január 1.

 

Részletek Új Aranykor 13. számából (szerkesztő Gyarmati Gábor) Isten áldásával

Új Aranykor lapja

fogadd nyitott szívvel és terjeszd szeretetben

Tizenharmadik szám

2012. november 30.

Az új világrend alapelvei 3.

 

 

Az új világrend spirituális értelemben olyan kettéválasztott lesz, mint a szegény gazdag (anyagi) helyzet most. Csak ma a pénzben gazdagok nem adják oda vagyonukat a szegényeknek, vagy legalábbis nagyon ritka esetben.

A magas energiaszintű spirituálisok azonban hiába akarják odaadni a bölcsességet, a felismerés képességét, az addig összeszedett spirituális tapasztalataikat a másik csoportnak, a racionálisok alacsony energiaszinten ezt nem tudják átvenni. Itt a fura helyzet, hogy a mai anyagi gazdagok át tudnák adni, de nem teszik. Mi spirituális gazdagok pedig nem adhatjuk át lelki kincseiket, mert nem fogadják el azokat tőlünk. Ez nem olyan mint a földi kincsek, hogy marokba rakhatók, hanem arra befogadónak kell lenni. Csak egyet tehetünk mi spirituálisok a racionálisokért, szerethetjük őket és ezáltal példát mutathatunk, hogy ez milyen jó.

 

S ez a jézusi feladatunk, amit Tőle tanultunk.

Isteni mosolyra lesz példa 2012. december 21.-én a szeretet végtelen kiterjedése és az utána kezdődő időszak. Lassan, de biztosan alakul át a világ Aranykori világossággá. A kettéválasztottság addig tart, amíg jó példánk a szeretetről példamutató lesz és átveszi mindenki az egész Földön. Mi csak szeretünk, ennyi a dolgunk…


Imádkozom a Kék Bolygóért és lakóiért!
Ámen

 

A Jó Isten áldását hálásan köszönöm mindannyiunkra!    Gyarmati Gábor

 

Részletek Új Aranykor 14. számából (szerkesztő Gyarmati Gábor) Isten áldásával

 

Új Aranykor lapja

fogadd nyitott szívvel és terjeszd szeretetben

Tizennegyedik szám

2012. december 6.

A szeretet áradat már készül.

 

A szeretet áradat kívül, de főleg belül várható december 21-én. Ehhez belül készülni kell, hogy be szeretnénk és be tudjuk fogadni. Szeretetben. Ámen.

 

 

A békét és a szeretetet választom.

 

Az üdvöd nem egy tárgy, hanem a megbocsátás képessége.

 

Ez Aranykor

 

Imádkozom a Kék Bolygóért és lakóiért! Szeretettel. J
Ámen

 

A Jó Isten áldását hálásan köszönöm mindannyiunkra!    Gyarmati Gábor

 

Új Aranykor lapja

fogadd nyitott szívvel és terjeszd szeretetben

Tizenötödik szám

2012. december 13.

A szeretet áradata

 

A Jó Isten áldását hálásan köszönöm a Kék Bolygóra és lakóira!    

 

Boldogságban és örömben töltsük 2012. december 21-ét!

 

Ámen!Új Aranykor lapja

Tiszta Új Aranykor

Tizenhatodik szám

2012 december 22.

Csak jót Neked!

 

Hozsánna, rád vártunk új Aranykor!

A lelkek napsütése az égre szállt Isten által.

Szeretettel köszöntelek Aranykorban. Sokakkal együtt engem is ért az a megtiszteltetés, hogy ezen 13000 elterelő év után visszatérő tiszta és új Aranykorban meséljek Neked. Sok dolgunk lesz, hogy kitakarítsuk életünkből a vaskori rozsdát, de most karácsony idején először Jézussal foglalkozunk. Vele, aki a szeretetről egy olyan korban tanította jelenléte mellett az embereket, amikor (hivatalosan) nem szabadott rá hallgatni. Most is itt van velünk, szívünkben, lelkünkben és most már szabad, sőt ajánlott is rá hallgatni a szeretettanítással kapcsolatban. Te és mi mindannyian azért jöttünk a Földre, hogy megtanítsuk az embereket szeretni. Először nekünk kellett megtanulnunk szeretni. S most amikor már megy valamennyire, ideje, hogy másokkal is foglalkozzunk. Csak azokkal lehet, akik hagyják, s akik jó szándékkal közelednek hozzánk. Aki még kis dúvad, ki kell eresszen a gőzből, hisz mi nem fal vagyunk amin át lehet menni, hanem mi a szeretetfa vagyunk az Isteni forrásból növekvő égi gyümölcsöket hozó szeretetfa, amely bárkinek ad gyümölcsöt, ha ő jó szándékkal érkezett. Hisz aki letörné az ágainkat, aki ellopná más elől a gyümölcsöt, csak hogy neki jusson, annak egyelőre nem való a szeretetfa. Arra meg kell érjen. Csak annak jó, aki a gyümölcsöt tőlünk elfogadva kettéosztja, és a felét továbbadja. S csak felét tartja meg magának, de azt is csak azért, hogy magként megtanuljon ő is ilyen gyümölcsöt érlelni, növeszteni és adni. Hát csak ennyi a dolgunk! :)

Megbocsátani a mocsárnak csak akkor tudsz, ha már nem szorít és nem húz le többé, mert kimásztál belőle.

Poklot csak ott lehet teremteni ahol hagyják. A mennyország csak akkor jön el, ha hívják.

„Leginkább ott vagyok bennetek.” Ez Isten szava.

Aranykorban nincsen harcolás. Csak istenek vannak és örülnek egymásnak. Ezek az istenek tudják, hogy istenek részei a nagy istennek, de cselekedeteikkel nem élnek vissza, s nem hiszik, hogy ők istenek. Ezek vagyunk mi mind a 7 milliárdan.

"Lélekben tavaszi Aranykor. Amikor télen a hóból tavasz lesz és kizöldül a rét. A napsugár végigfut a ragyogó mezőn. Ilyen az amikor a lelked ünneplőbe öltözik. S a gyönyörű boldog érzések, a szeretet lesznek benned jelen. Egy jelen Istennel. Ámen. Ez a felébredés, a megvilágosodás. Amikor a benned lévő vízháztartás Isten szellemi kútjából felfrissül. Ez a teljes átalakulás, átváltozás. Amikor rügyeznek a fák, majd zöldellnek a lombok, madár dalol a bokrokon. S a megbújt őz kiszabadulva szalad a fák között a végtelen időben. És ragyognak a fények, kívül, belül. Futnak a tájban és beborítják lelkünket. S kimozdul az élet egy holtpontjáról. Mint amikor a gőzmozdony turbinája a sok állásból újraolajozódna és elindulna. A virágok színesen mosolyognak a végtelen legelőn. A bő vizű friss tavaszi patakok felfrissülve szaladnak tova, hogy vigyék magukkal a csillogó halacskákat és a tengernek a jó hírt, hogy vége a lelki éhezésnek, eljött a szellemi dúskálás ideje. Ilyen az Aranykor, a felszabadult világ világossága. Nyitott, életvidám, isteni jó. Ahogyan szalad végig a zöldülés az illatozó réten. Ez a tavaszünnep most dátumilag télidőn jött el, hogy lelkünkben, szellemünk örömet hozzon." részlet Gyarmati Gábor A Fénykereszt című színművéből.

Sokszor fogjuk üdvözölni a karácsonyt az Aranykorban. S most üdvözöllek én is karácsonyra! Legyen szeretetteli ünnepetek!
Isten áldásával!
Ámen

Új Aranykor lapja

Tiszta Új Aranykor

Tizenhetedik szám

2013. január 1.

 

Az isteni csatornák:

1. Van a saját belső isteni csatorna. Minden embernek belül, a belső hangja. Mint korábban már említettem új csatorna jön,/jött létre közöttünk Istennel az Aranykorra. 2013-tól már csak az új csatornánk működik jól, istenien, hitelesen. A régiről érdemes átváltani. Csak egy kérést mondj el: „Hálásan köszönöm a Mennyei Atyának hogy átvált engem az új csatornára.” Az új isteni csatorna teljesen biztonságos, lehallgatás biztos, még a társad sem tudja áthallani a benne folytatott beszélgetéseket. A régiben a közelállók (spirituálisan hasonló szinten lévők) képesek voltak „átfülelni” a másik csatornájára. Vagyis belül hallották, hogy a másik mire gondol. Ez némi keveredést is okozott sokszor hisz nem tudták, hogy a saját gondolatukat, saját Isteni csatornájukat vagy a másik Isteni csatornáját hallották.

Az új csatorna kicsit visszhangos még. Ám az új csatorna fejlettebb mint a fogadó „eszköz” maga az emberi test. A dns átalakulás során az emberi test szépen hozzá fog hangolódni, nőni az új csatornákhoz. Ebben segíti az új életmód (odafigyelő táplálkozás, tudatosság, a gondolkodásmód váltás, a megtett cselekedetek új Aranykori jellege). Ez az új csatorna ego biztos, vagyis az ego sosem piszkít bele más rossz félrevezető információkkal. A lelked ettől a csatornaváltástól nem változik, csak finomodik az istennel való kapcsolat. Az új csatorna használata nem függ külső körülménytől, tehát „piszkos” környezetben (megtisztítatlan szobában) is lehet használni, de gyertya használata javallott hozzá mellette mindenképpen. És természetesen nekünk tisztának kell lennünk a jó belső halláshoz. S ráadásul a megfelelő energiaszintnek meg kell lennie.

2. A Földön még lenn lévő, élő spirituális vezetők csatornáit is lehet, szabad használni. A még élő mesterek lassan állítják át óriási csatornáikat így azok még egy darabig használhatóak. Ám utána csak azoknak lesznek használhatóak, akiket ők felhatalmaznak. Itt nem a nyilvánosságra hozott hang- kép anyagaikra gondolok, hanem az ő általuk használt belső csatornára. Amelyekre az ő előadásuk, zenéjük meghallgatása után lehet ráhangolódni és isteni üzeneteket kapni. Pl. Bagdi Bella, Müller Péter, Pusztai Orsi és még sokak.

3.A Földről már eltávozott, de szellemileg, lelkileg még jelenlevő mesterek isteni csatornáját mindig lehet használni. Biztonságosak. Ám ők eddig is csak azt engedték a csatornáik „közelébe”, a csatornájuk használatára, akik méltóak (vagyis erkölcsileg tudják használni) és megfelelőek rá. Ez azoknak szól, akik jóra használják, és akik megfelelő energia szinten fejlettek. Emellett ezen mesterek tudják, hogy az embereknek, akik használják a csatornájukat, nem csak előnyük származhat a csatorna használatából. Ha nem figyelnek, támadási felületek is lehetnek, veszélyek is járnak vele. Vagyis, akik a mestert támadják, azok rossz energiája elérheti a csatorna használót is. Ezért csak megfelelő energia szintű fejlettségű embereket engednek rá a csatornájukra. Jézus, Buddha, Szepes Mária, Popper Péter és még sokak.

Az első pontban említett új isteni csatorna használata során, amelyre az áttérés 5 perc. Ezután kb. fél - 1 óra a megszokási idő (földi értelemben). Figyelni kell arra, hogy életünk nagyon megváltozik az új csatorna használata által. Ez a csatorna nem csak adja, viszi át az üzeneteket Isten és az ember között, hanem létre is hozza, bevarázsolja a jó isteni élethelyzeteket, vagyis az ember egyfajta „kis Isten állapotba” kerül. Kb. februártól fog élni e lehetőség, akkor, amikor az adott személynek az egója le lesz korlátozva és a jelenlegi 3-4%-os szabad akarata le lesz csökkentve 1%-ra. Ez jelenleg félelmetesen hangzik, de amikor ott leszünk, meglátjuk, hogy az az 1% több lesz, mint az eddigi 3-4%-os lehetőségünk. A januári változás az egónkon fog komoly fájdalmat és változást okozni. Ezen fájdalmak kikerülhetőek pl. költözéssel, aminek során az ego az új helyzetben úgyis korlátozottabb hisz az ego csak megszokott helyen, szokásos játszmákkal tud birtokolni. Az új helyen az egónak nem lesz ideje megszokni. Az új spirituális helyzet furcsa lesz, hisz ezen új csatornákat a racionálisok nem tudják majd használni, mert csak bizonyos energiaszint felett használható. Ezért a spirituális embernek is figyelnie kell a megfelelő energiaszint minimum megtartását mert kieshet a csatorna használatából. Ez a következő veszélyekkel jár:

1. A régi energetikai csatornák szennyeződnek használhatatlanná válnak.

2. Az 1% szabad akarat kisebb mozgásteret enged vagyis a racik egyre jobban bezáródhatnak félelmeik kalickájába.

Az aki új csatornát használ viszi a családtagjait is és emeli őket energetikailag. Vagyis ők egy különleges mód alapján tudják (korlátozottan) kezelni, hallani a saját új csatornáikat. A spirituális emberek példamutatással sok racionális gondolkodásút fel tudnak emelni. De ehhez a racionális ember felismerésére van szükség, hogy neki erre igénye van. Mindez történik pedig,

Isten áldásával!
Ámen

 

 copyright: Istenéoszikep.jpg

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 24
Tegnapi: 20
Heti: 65
Havi: 774
Össz.: 145 381

Látogatottság növelés
Oldal: 2012 ősz, tél - 2013 Új Aranykor lapjai 13-17
Új Aranykor, avagy egy új korszak hajnalán - © 2008 - 2018 - ujaranykor.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: ujaranykor.hupont.hu - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »