Új Aranykor, avagy egy új korszak hajnalán

Az Aranykorral elindult a lehetőség, hogy az isteni tiszta jót megtapasztaljuk. Lelki napsütéses áldást! ujaranykor kukacgmail.com

Aranyemberség

https://www.facebook.com/aranyemberseg.isteni 

 

Az aranyemberré válás folyamata

 

Szeretettel köszöntelek az Aranykorban.

Könyvajánló:

Növekszik egy új generáció, az aranyemberek, akik új értékrend szerint éljük az életünket. A szeretet alapján vezetjük életünk fonalát, önvizsgálatot tartva, s közben szeretve a világot, s magunkat.  Jó nekünk, hogy itt vagyunk, s az is, ha nem. Teljes elfogadással, pozitív építő szemlélettel és boldog vidámsággal ébredünk, kelünk minden reggel. És élünk, mert kellünk a világ világosságának, hogy a Földön végre béke legyen, rend és szeretet. a lelki és szellemi értékek legyenek a sorvezetők. Nincs jobb vagy rosszabb, csakis a tisztán gondolkodás, tisztán érzékelés, tisztán látás és tisztán hallás van. Engedjük el, amire nincs szükségünk (mint a kártékony szokásokat) és bevonzzuk, befogadjuk mindazt és mindazokat akikkel, amikkel dolgunk van. Felszenteljük a lelki otthonunkat, ami a testünk és a fizikai otthonunkat, ami a házunk, amiben lakik a testünk. S szeretve segítünk mindenkinek.

Az aranyemberség egy olyan állapot, ami elvezet a fényemberi és istenemberi megéléshez itt az új Aranykorban.

Az aranyember nem csak kijelenti és felvállalja feladatát, hanem úgy is él annak szellemében. Szeretetben. Hálát adva minden nap az isteni áldásért és kegyelemért, amivel mindig jobbá válik a világ világossága.

A rossz és megalkuvott jó kettőssége helyett az érem harmadik oldalát választjuk. Az IGAZán jót, az Életet. Tiszták vagyunk Isten áldásával.

Legyen így most.

 

„Önmagunk MEGVÁLT(oztat)ÁSA a mi dolgunk MAGunknak, belülről fakadóan. Miként a mag is teszi a földben, nyugalomban.”

részlet Gyarmati Gábor Aranyemberség Az aranyemberré válás folyamata című e-könyvéből. A dedikált Pdf formátumú példány megrendelhető Angliából 5 angol fontért az aranyemberseg kukac gmail.com vagy az Isteni Aranyemberség Facebook oldalon (https://www.facebook.com/aranyemberseg.isteni) magánlevélben.

A könyvből részleteket olvashatsz:

„Hogyan válhatsz aranyemberré

Már az vagy. Csak még nem tudod. Vagy már tudod, de még nem cselekszed. Vagy már cselekszed, csak nem hiszed el. Vagy már el is hiszed, de kételkedsz. Vagy már nem kételkedsz és biztos vagy benne, akkor te vagy az, aki tudatosan cselekszel és hiszel magadban aranyemberként életed minden pillanatában.

Pozitív építő gondolatokkal és szeretetteli élettel válhatunk aranyemberré.

Az aranyemberség a világnak egy olyan emberséges megközelítése, amit bearanyoz a szeretetteljes hozzáállás.  Az aranyember nem a földi vagyonnal való kapcsolatában értendő aranynak, hanem lelki aranyságról beszélünk.

Az aranyemberség egy varázslatos állapot, ám ide nagy belső lelki önfejlesztő munkák árán lehet, és kell is eljutni.

Megtanulni, nem gyűlölni, nem félni. Ez az igazi áttörés az aranyemberség önmagunkban való felismerésében.

Az ego is Isten része, csak nem mindegy hogy Isten építése vagy Isten tagadása felé megy el. Ez a dolgod itt az életben, hogy az egodat megszelídítsd, s ezáltal a hibás berögződéseket, szokásokat lerakd, valamint rendbe tedd az életed. Először lelkileg aztán gyakorlatilag is.

Az emberi természet a belső és külső összhangja. Minél közelebb állsz a természethez és minél inkább szereted, sőt elfogadod az erdőt, a tavakat, az óceánt, az embereket, állatokat, növényvilágot, és a természetben létet igényeled, annál inkább jelen van benned. Belül lelkedben is ott van a természetesség, az isteni, univerzális rend és annak elfogadása, elfogadtatása másokkal. Találd meg. De legyen előtted, hogy mindent csak szelíden lehet.”

 részletek az Aranyemberség című könyvből

Lejegyezte és Copyright Gyarmati Gábor © 2014 Minden jog fenntartva

Az Aranyemberség könyv ingyenes terjesztése befejeződött. Ezek után a kereskedelmi forgalomba kerülés következik. Isten áldásával!

„…Aztán jön azon időszak, amikor megtörténnek az események. Általában sokkal rövidebb időtartamig tart a cselekvés, mondjuk egy heted annyi ideig, mint a felkészüléses csendes időszak. Ilyenkor hirtelen minden megindul, megváltozik. Ha valami történik, akkor mindig egyszerre történik, mert bevonzottuk. Hisz ha rendelünk valamit a valóságban, több dolgot ugyanonnan, azt is egyszerre szállítják le. A cselekvés időszak az, amikor felpörögnek az események. Ilyenkor a nagy „dömpingben” legyen türelmünk és bölcsességünk sorban kezelni és végigvinni a dolgokat. Hisz ezek lehet egy két napig tartanak, de akkor több esemény és sokszor sorsfordító döntéseket kell hoznunk, lépéseket kell tennünk. S ezeken a napokon belül kell megcselekednünk a dolgot, mert a lehetőség elszáll. Az energia kicsusszan alóla. Olyan ez mintha időnként egy repülő energiahajó mellénk szállna, és azt mondja. Ha ezt választod, akkor beszállsz a repülő hajóba és energiát kapsz hozzá, hogy megvalósítsd a korábbi tervedet. De ha késlekedsz, az energiahajó elrepül egy időre és ki tudja mikor jön vissza újra. S amikor visszajön, valóban ugyanezt fogja-e kínálni?”

részletek az Aranyemberség című könyvből, lejegyezte és Copyright Gyarmati Gábor © 2014 Minden jog fenntartva

Csend meditáció: A Vaskor búcsúztató depresszió levezetésére csend meditáció

Szerző: Gyarmati Gábor | 2014.09.16.

(részletek a szerkesztés alatt levő Aranyemberség folytatás című könyvből)

Eljutottunk oda az Aranykor felé haladó változások során, hogy a vasemberek és azok, akik jelentős átalakulásban vannak, vasemberből aranyemberségük felé és nincs megfelelően elegendő pénzügyi hátterük, hogy a csili vili tárgyi valótlansággal szórakoztassák magukat, nagyon mély depressziókon mennek keresztül. Ez ellen védekezni csakis gondos önmunkával lehet.

Ezen szenvedésük során mindenhová menekülnek, barátokhoz, családtagokhoz (akik esetleg maguk is ebben a helyzetben vannak), menekülnek kártékony szokásokhoz, tévéhez, internethez és sorolhatnánk. Emellett orvoshoz rohannak, de érdemlegesen senki és semmi nem tud segíteni csak eltakarni tudja egy időre az ember. Az egyetlen megoldás az önmunka, a saját belső csendünk megtalálása. Ehhez nagy türelem kell és kitartás. De csakis ez az egyetlen megoldás.

Próbáld ki az első gyakorlatot. Vonulj csendbe. Vagyis egyik este kapcsolj ki mindent (tévét, zenét és internetet, a telefonodat). S csak legyél otthon önmagadban (ha lehet). Olvasgass (lelki megnyugtató könyvet, ne regényt, vers viszont jó, például a magyar klasszikusok), főzőcskézz, sétálj a természetben, ülj le csendben, imádkozz. S figyeld meg mi lesz. Amikor kívül elhal a zaj, az agyad, egod kapcsold ki, ne kattogjon a szomszéd gondjain való rágódással. Keresd meg önmagad egyensúlyát és keresd meg belső csended.

Első este lehet nehéz lesz (b)első csendet találnod. Félelmetes érzés. De csak az egonak, mert az fél. A lélek egész. Meglátod milyen jó. Felemelő. Próbáld az egod akarását is kikapcsolni. (Adj hálát a Jóistennek és az arkangyaloknak, hogy letakarják az egod.) Meglátod nagyon érdekes érzés. Ne GONDolj a GONDolataiddal, hogy mi lesz holnap. Adj magadnak lehetőséget, érezd, hogy a benned lakó LÉLEK felLÉLEGzik. Az ötletek maguktól fognak felpattanni, Ha van ilyen, írd le, de ne kényszerítsd magad, hogy jöjjön már valami. Ha leírtad felejtsd el. Találd meg magad EGYensúlyát- Élvezd a csendet. S anélkül, hogy elaludnál e nyugalomban, keress egy nyugalmas helyet lelkedben. Élj.

 „Az érem három oldala”

Szerző: Gyarmati Gábor | 2014.09.08.

(részletek a szerkesztés alatt levő Aranyemberség című könyvből)

 „A megoldás az Aranyemberség felé járt úton az, hogy felül kell emelkedni a kártékony szokásokon, a beidegződéseken, a függőségeken, a rossz, hibás mintákon. Tovább kell lépni a befejeződött kapcsolatoktól, akikkel már nincs dolgunk és túlságosan akartuk vagy esetleg hiába szerettük volna tovább folytatni, de már nem lehet. Továbbá feladat még felülemelkedni a veszteségen, a hiányon, a bajon, a vágyakon, az akaráson, a problémákon, az elfáradáson, a felhalmozási igényen, a régi ódon viselkedésformákon, a játszmákon, a meggondolatlan, jó érzés nélküli elkapkodott vagy ellustálkodott dolgokon, a szélsőséges hangulatingadozásokon, a morózusságon, a depresszión, a sárban tipródáson, a tárgyiasult szokásokon (kényszeres szokásokon és függőségeken). Mindazon dolgokon, amik energiát vonnak el tőlünk vagy amikkel mi vonunk el energiát másoktól. Elengedni mindezt s még többet is. S ekkor leszünk igazán az érem harmadik oldalán, az érme élén, ott felül. Új nézőpontban.

A felülemelkedett ember, aki meri az érmét élére állítani. Ez nem a garasoskodás, hanem a harmadik megoldás észrevétele. Még akkor is, ha korábban azt hitte, hogy csak két megoldás van, azt gondolta az éremnek csak két oldala létezik csupán.

Amennyiben bátrak vagyunk és merünk eddigi életszokásainkon, berögződéseinken változtatni, racionális szóval kockáztatni, spirituális értelemben Isten kezébe letenni életünket, akkor csodákban lesz részünk. S ez már a jelen. De nem ezekért a csodákért kell csinálni, hanem a felemelkedésért. S nem is csak a felemelkedésért. A lelki jólétért. Legyünk képesek az érmét megpörgetve folyamatosan látni a két oldalt váltakozni. Ám nem bele szédülni, még akkor, sem, ha egy idő után összefolyik a pörgés miatt a látvány. Számunkra egy és ugyanaz lesz a két oldal. S a harmadik is. Onnantól az élről, a levegőből nézve, állva (a sárból, nyavalygásainkból felkelve) más lesz a látvány. Felülről nézve, élre állva mintát is tudunk adni, lenézés nélkül megmutatni mindenkinek, hogy a két oldal csak színház, csak álca. Csak azért van a pólusosság, hogy azt higgyük, ezt vagy azt kell támogassuk, egyik vagy másik dolog mellett döntsünk. Pedig egy érme van a három oldallal. A megalkuvott jó, a nem jó és az él. Utóbbi az él+et. Vagyis a megélt jó, amikor nincs jelentősége melyik oldallal vagyunk, vagy a harmadikkal. Ez Isten szeretete bennünk, köröttünk. Mindenütt. S mivel Te is, ő is, az emberek, az állatok, a növények, a Föld, minden része, s az univerzum mindene mind Isten része. Az önszeretet a magunkban szunnyadó másik lélekmintájának, hibáinak elfogadása is. Ezért ha magunkat is szeretjük, azzal elindul bennünk az egymást is szeretjük érzése. Akkor ez az érem, az élről tett minta, példát mutat. Cselekedeteink utat mutatnak mindenkinek. A jó példák útjukra vezetnek mindenkit. S a függőségek eltűnnek, amik e földi környezetedben eddig kötve tartottak bennünket. A vásárlási függőség, az alkoholfüggőség, a szex függőség, a játékfüggőség, internet, tévé és sorolhatnánk órákig a függőségeket, mind csak arra vannak, hogy eltereljék a figyelmünket. Természetesen mindegyikre szükség van, de nagyon mérsékelt mennyiségben. Semmiképpen sem szélsőségesen. A két oldal szélsőséges és nem hoz jót, még a megalkuvott jó oldalon sem. Hisz a túl jó is tud fájni. A megalkuvott jó és a rossz egy középső felemelkedett állapotban kerül csak örömteli harmonikus állapotba, a káros mennyiségű kiiktatásával. Az él+et tapasztalható meg teljes egész+ében. A fenti szélsőségességek, valamint a játszmák a függőségekkel kapcsolatosan azért alakultak ki, azért játsszuk őket, s játszanak mások velünk, mert ezzel akarnak egyesülni, azonosulni. A függőséggel. Pedig önmagunk nem a függőség vagyunk. Az ember, mint a természet része, Isten arca. Az ember isten földi szervezete. Egy egység, amíg el nem rontja rossz ételekkel, cselekedetekkel és istentelen, öntagadó gondolatokkal. Isten a csillogó lélekkel teli, tiszta szemekben lakozik és nem csupán a bolti pénztárcákban vagy a tárgyi valóságban. S amikor ezen szemekben lakó, látható csillogást, lelket felfedezzük, mi több fel is idézzük és éljük, akkor bizony egy vagyunk vele. Tudjuk a leszületésünk előtt is egy voltunk mindenkivel és mindennel. A kővel, az út porával, a természettel, az emberek összességével és az univerzum egészével, a tárgyiatlan és finom láthatatlan mindenséggel.

Van igaz, tiszta rálátás a dolgokra. Ez a lelki út. Az isteni út. az érme harmadik oldala, ami összetartja az egészet a megalkuvott jót és a rosszat, az egészet és a két felet. S azt mondták, azt tanították a földi környezetben, hogy választhatjuk a két nagy oldal közül az egyiket vagy a másikat. Ha 3. isteni szemszögből felülről kívülállóként nézzük a dolgokat és a világot, akkor tisztán látunk. Ez a harmadik oldal pengeéles és nehéz rajta megállni. De ha sikerül, akkor a két további oldalát tisztán beláthatjuk, átláthatjuk. Az mű igazat vagy a hamisat, az arról szóló alvás világot és saját helyzetünket külső nézőpontból kívülről tudjuk nézni. És tisztán látni, érzékelni, megélni, érezni, s gondolni rá. Megélni tisztán a finom jót, ami valóban létezik. Mert ennyi csak az egész feladat. S ez már nem fél+elem. Felülemelkedtünk az árnyék világon, a színházon. Érezzük az igazi isteni egységet magunkban. A felvilágosult, a megvilágosodott igazságot. S ez elvezet bennünket életünk és mások életének jobbá tételéhez. Ez már túl van mindenen, ami volt. Túl van mindenen, amit a jövő+től várunk. Ez már jelen. Jel+en Istennel önmagunk belső örömével. Önmagunk megvált(oztat)ása a mi dolgunk mag+unknak, belülről fakadóan, miként a mag is teszi a földben, nyugalomban. Zajban, kártékony szokások közepette nem lehet újat alkotni, csak a régi változatait ismételgetni. A változat még nem a változás. Ez csak a rendtelenség alfaja. Az igazi rend alfája bennünk van, lakozik. Amiként nem tudjuk, kiben mi lakozik, amíg meg tudjuk bennünk mi lakik. Ha az isteniséget felfedezzük magunkban, másokban is megtaláljuk a szépet, a kincset. A lehet+ős+ég+ek jó kihasználása még a dolgunk..."

Aranyemberség c. könyv

 

Megalkuvás, önbecsapás

avagy az ígéretekről

Szerző: Gyarmati Gábor | 2015.04.11.

Régen mondtál valamit, hogy így és így kellene tennünk valakivel együtt.

Például esik az eső és azt mondod, szaladjunk be a fedél alá. És erdőkön, mezőkön szaladtok, hogy fedél alá érjetek. Aztán odaértek, benn vagytok a fedél alatt és kisüt a nap. Akkor te azt mondod, menjünk ki a fedél alól a napra. Erre a másik azt mondja, na de te azt mondtad akkor, hogy menjünk a fedél alá. Csakhogy a körülmények és a belső kisugárzás megváltoztak. Újra más a világ.

Amikor a körülmények és a belső kisugárzás megváltoztak, és te akkor is be akarod tartani az ígéretedet, lehet, hosszú távon beletörsz. Ám ha erre időben még most rájössz és beletörődsz, kisebb fájdalommal feladod az akarásod, akkor kisebb lelki kár ér téged és a másikat. Ha a másik még nem érti, hogy képtelen vagy megtartani a régi ígéreted az már nem a te bajod, de ő is rájön egyszer.

Az állandóság a folyamatos tudatosság. A változás a körülményekhez alkalmazkodás. Nem a másikhoz és nem az ígéretekhez.

Ha te az ígéreteid alapján szeretnéd élni az életed, akkor megalkuszol és becsapod magad, hosszú távon pedig a másikat hisz nem a saját életedet éled és nem azt adod neki, ami te voltál és kell neki is, hanem az ő életét éled. Ezt előbb utóbb fel fogja fedezni és meggyűlöl, mert becsaptad. Neki nem az önmaga másolata kell, hanem te, eredeti önmagad.

Ha felismered a változásban levő erőt és azt felhasználod saját erőd kiterjesztésére, akkor lehet a másik is megtanulja ezt, de legalábbis megérti.

A változásban levő erő az állandóság elviseléséhez vezet.

 

A depresszió illúziójáról eme változó kori Földön (2. rész)
A depresszió nem létezik. Ám van egy állapot, ami kilendült a normális hétköznapi és ünnepi lelki körből. S ez az, amit depressziónak hívnak. Ilyenkor az ego elhatalmasodik és ural. Azt hiszi, hogy a körülötte levő világ vele együtt létezik és ő a valaki, aki tehet valamit. Viszont nem tudja a megoldást, az utat, az útvonalat, hogy hogyan juthasson el oda. Ilyenkor önsajnálatba kezd és még azt is elfelejti, amit addig tudott. Ekkor a lélek börtönbe van zárva, az ego teljesen körbeveszi és nem hagyja érvényesülni, hogy az isteni hang lejöhessen. Ezt az ego megakadályozza. Ezért van az, hogy a depressziós ember kilátástalan és nem tudja mit is tehetne. Csak a régi bajai jönnek vissza emlékezetébe, azokat ismételgeti, arra emlékezik. És a jövőből is keres egy bizonytalan elemet, ami a múltban gyökerezik és azon is dilemmázik és így gondolatai rosszban sántikálnak. Ilyenkor az ember menni sem tud rendesen, sem fizikailag, sem lelkileg. Hisz sánta féllábú, le van gyengítve. Az egoja által. Innen csak két megoldás van, ami szorosan összefügg. 
Az egyik: felkiált, (Ilyenkor már nem kér vagy egyszerűen imádkozik, hanem felkiált) isteni arkangyali segítséget kérve. Hisz ez mentő helyzet. 
A másik, amit tehet: hogy elkezd egy pici reménysugarat keresni magán belül. Nem a külső világban. Belül keresi az isteni hang fénysugarának első csillanását, ami aztán lassan visszatér, amikor az ego már nem uralkodik. Ekkor az ego összeomlik és beengedi a több isteni fényt, s ettől a lélek felépül újra addigi betegségéből. S megindul újra az élet vele.
Áldással
Ámen

 2014.11.20.

A depresszióról eme változó kori Földön.

A jelen a lényeg, hogy mit szeretnénk, mit akarunk, és mit tudunk lehozni az isteni jelenlétből. Mi az, amiért (itt és most leszületve) élünk. Mi az, ami hozzá tud tenni életünkhöz, és amit mi hozzá tudunk tenni az univerzális világ létéhez. Mi is mindennek a része vagyunk és minden a részünk. Ahogyan a csakráink egyenként kapcsolatban vannak a bolygókkal. Ahogyan az életünk, a kilélegzésünk, és a belélegzésünk is kapcsolatban van az élettel. Mert az úgy van kapcsolatban velünk. Amiként fogadjuk a világot, az úgy fogad bennünket. Az van a fogadban (testileg és lelkileg), amit a fog és ad aránya kiad. A világ bennünk egy nagy egész és köröttünk is nagy egész. Csak a bizonytalanság okoz további bizonytalanságot. Amiként egy tiszta csillogó vizű tóba egy iszapdarabot bedobunk, az felkavarja, aztán nagy lassan kitisztul megint. Lehet, hogy csak holnapra, az is lehet, hogy csak jövőre, de tiszta lesz. Ha hagyjuk békében élni. Mert ő a tó, és nekünk nem szabadna zavarnunk, csak tisztelnünk szeretnünk és csodálnunk a hegyeket visszatükröző tiszta felszínét és mélyét. Mi látványos bizonyítékot szeretnénk, lehetőleg a leggyorsabban vagy azonnal az alkotásaink hatásáról. Pedig a tengert és a cseppjeit sem érdekli, hogy ha odacsapódik a hulláma a sziklafalhoz, és abból lehet lejön egy darab kő, vagy esetleg egy csepp marad fenn a sziklafalon különválva a tengertől. S a vízcsepp is elfogadja, hogy az egyik percben a nagy tenger része volt, s azt is ha ott maradt a sziklán. Akkor a sziklafal része egy darabig. És lehet, még nem tudni, hogy a következő percben a párolgás következtében a levegő része lesz. Így találkozik egy napon belül a vízzel, a földdel és a levegő elemmel. Mi is csak ezért vagyunk itt, hogy egy napon, belül és kívül találkozzunk az elemekkel. A sok lelki alkatrész elemből egy világot alkossunk magunknak, másoknak, mindenkinek rendben, Isten áldásával. Rugalmasan kell fogadnunk a köröttünk lévő világ egyenetlenségeit, rugalmatlanságait, a múlttal nem törődve, s a jövőtől nem félve. Mert aki a jelenben tud élni, annak a múlt és a jövő is jelenlévő isteni igazság. És szereti úgy, ahogyan a világ alkotta önmagát, ahogyan Isten alkotta az univerzumot, önmagát. Ez a világ világos, ha szeretnénk és főleg, ha szeretjük. Sötét akkor, ha félünk tőle, vagy nem értjük. Ez a mindenek mindensége, az egészek egészsége. Ebben a világban él a való, a valóság, Isten önmaga teremtése: az ember, az állat, a növény, a kőszikla. Mert mindegyik egy lelki fejlődési lépcsőnyire van a másiktól. Sőt az emberek között a nő is egy magasabb lépcsőre van a férfitől. S mily érdekes hogy a legmagasabb foglalkozik a legkevésbé a lépcsőfokokkal. S a legalacsonyabb szeretne a legtökéletesebb lenni a lépcsőfok rendszerben és lehet ezért nem sikerül neki. Csak akkor, amikor a lépcsőfok rendszer féle gondolkodásból kilépett. S egészben látja a kicsik és a nagyok dolgát. Amikor összeáll a világ. Eggyé. Egésszé. Amikor ő a víz és a vízcsepp egyben. Csak a sor pici darabjainak fontos, hogy hol áll. A sornak mindegy, hogy létezik, vagy nem. Ezért vannak úgy a mesék hol volt, hol nem. Mert kinek a létező, s kinek a nem létező a fontos. A sorvezető, a sziklafal építő vagy lebontó, a tenger igazságát vagy a csepp pillanatnyi érzelmét mondó nagy egész.

Ha szeretnél a bajból, a depresszióból kikerülni, akkor emelkedj fel ágyadból, testedből csend meditációval, és nézz a lelkedből. Nézd lelkileg kívülről a dolgokat. Nézd azt, hogy mi a valódi dolgod. Ne akard, csak hagyd nézni magadnak. S jön szépen sorban, megtudod mindet. Teljesen.

NE félj a depressziótól. Nézz szembe vele. Mond ki, hogy én most depressziós voltam, ezért voltam ilyen és ilyen. S most köszönöm a Jóistennek és az arkangyaloknak, hogy elém teszitek a megoldást és segítetek, megmentetek! S megmenekültél. Reggelre felébredve jön valami új hang valami új ötlet és lépni tudsz.

 2014. 11.18.

 

Mindenki egyformán csodálatos
Ott ültem a monitor előtt és a munkákat néztem. A nagy része nem nekem szólt. Végzettség vagy egyszerűen a hozzá nem értés illetve a kedv hiánya miatt. Rájöttem, miért olyan munkákat nézek, ami nem nekem szól? Miért nem magammal foglalkozom? 
Miért mással? Olyanokkal, amikhez, akikhez nincs közöm. 
S belém nyílalt a megvilágosodás, ez nem az én utam. De mi az én utam? Vajon? Kis szünetet tartottam. Rájöttem, hogy az élet nem habos torta, de nem is sártenger. Egyszerűen az örömteli élet. 
Vagyis EGYSZERŰen, örömmel telve, élni az életet. Ennyi. Mindegy milyen körülmények között, mindegy hol. Csak az a lényeg, hogy önmagunkkal legyünk jóban. Onnantól a többi emberrel is jól megtaláljuk magunk. Hiszen magunkban van minden külső ember lenyomata. S ha magunkkal kijövünk, akkor másokkal is. 
Gondoljunk arra a tárgyi példára, hogy én vagyok egy úszómedence. Maga a tárgy. S egy két csempe lelóg vagy hiányzik. S amíg ezt magamban elfogadom, akkor másoknál el fogom fogadni, hogy ők ilyenek vagy olyanok. Az emberek sokszor a másik úszómedencéjének hibáját fogják észrevenni, ha magukkal nincsenek jóban. Mások szennyét keresik, hogy önmaguknak (egojuknak) bebizonyítsák jobbak és jobban vannak. 
Ám az ilyen szemlélődéskor épp olyan másik (hibás) úszómedencéket fogunk észrevenni, mint mi magunk. De arra nem vagyunk hajlandóak, hogy a mi szokásostól eltérőségeinkkel foglalatoskodjunk. Inkább másét lesegetjük. 
A megvilágosodás lényege, hogy saját fényünket felfedezzük és elfogadjuk saját hibáinkat. Amik tulajdonképpen nem hibák, csak eltérések a szokásostól. A legjobb, ha mi magunk építjük fel az életünk akár úszómedencék vagyunk, akár emberek, mert így fogjuk tudni ismerni a hibáinkat. Eltéréseinket. S mivel mindenkinek van eltérése a szokásostól így rájövünk, hogy mindenki egyaránt hibás valamiben. 
Sokkal szebb, ha másként látjuk, így: MINDENKI EGYFORMÁN CSODÁLATOS. Nem csak rossz csempéink vannak, hanem ragyogóak is, Sőt abból van több. S ez az amit el kell fogadnunk. Csodálatosságunkat. S azt, hogy az élet csupa gyönyörűség, gyönyörködni való. S mi azért vagyunk, hogy gyönyörködjünk benne. Egymásban. Magunkban. Istenben, aki bennünk van” régebbi írás Gyarmati Gábor

2014 10 18

 

„…Aztán jön azon időszak, amikor megtörténnek az események. Általában sokkal rövidebb időtartamig tart a cselekvés, mondjuk egy heted annyi ideig, mint a felkészüléses csendes időszak. Ilyenkor hirtelen minden megindul, megváltozik. Ha valami történik, akkor mindig egyszerre történik, mert bevonzottuk. Hisz ha rendelünk valamit a valóságban, több dolgot ugyanonnan, azt is egyszerre szállítják le. A cselekvés időszak az, amikor felpörögnek az események. Ilyenkor a nagy „dömpingben” legyen türelmünk és bölcsességünk sorban kezelni és végigvinni a dolgokat. Hisz ezek lehet egy két napig tartanak, de akkor több esemény és sokszor sorsfordító döntéseket kell hoznunk, lépéseket kell tennünk. S ezeken a napokon belül kell megcselekednünk a dolgot, mert a lehetőség elszáll. Az energia kicsusszan alóla. Olyan ez mintha időnként egy repülő energiahajó mellénk szállna, és azt mondja. Ha ezt választod, akkor beszállsz a repülő hajóba és energiát kapsz hozzá, hogy megvalósítsd a korábbi tervedet. De ha késlekedsz, az energiahajó elrepül egy időre és ki tudja mikor jön vissza újra. S amikor visszajön, valóban ugyanezt fogja-e kínálni?”

részletek az Aranyemberség című könyvből, lejegyezte és Copyright Gyarmati Gábor © 2014 Minden jog fenntartva

2014.9.26.

Az igazi fehér sötétben is világít.

2014.9.24.

Micsoda? isteni alkotás az ember?

Micsoda isteni alkotás az ember

Áldás Veled!

Gábor

2014 9.23.

Nem az a lényeg hogy elveket hitrendszereket sajátíts el, hanem hogy hogyan éled az életed. Minden nap.

Áldás

Gábor

 

Rajtunk múlik: Az idő múlása rajtunk próbálódik ki. Vagyis ahogyan az idő múlik, mi megéljük az egyes eseményeket valahogy. Tehát rajtunk múlik.

Áldás

Gábor

 

Isten velem van mindenkoron.

A gazdagsága, az én gazdagságom is,

de visszaélni vele nem lehet.

Belső ereje az én erőm is,

amely emel folyamatosan felfele.

Szeretete, természetessége én vagyok

s a megnyilvánulásom.

Ez a világ világosságra termett,

s ezt a fényt tovább adom, sugárzom.

A hit, tudás és az erő a szeretet,

 a szeretet Isten maga mindenkoron.

Áldás

Gábor

 

„100-éve, ha telefonálni szerettünk volna, a központot kellett hívnunk. Mára már közvetlenül beszélhetünk, akivel szeretnénk. Ugyanez s helyzet Istennel napjainkban, már nem kell külső segítséget kérnünk, hogy Istent, önmagunk részét, elérjük.”

Szerző: Gyarmati Gábor | 2014.09.21.

(részletek a szerkesztés alatt levő Aranyemberség című könyvből)

 

Copyright Gyarmati Gábor © 2014 Minden jog fenntartva

 

Tiszta lappal kezdés után

Szerző: Gyarmati Gábor | 2014.09.07.

Fehér lappal kezdés után következik a valóság (vala+ó+ság = vala a régies létezik múlt ideje + ó = ősi) vagyis visszahozni a rég elmerült bölcsességet lelkünkbe, s ezzel előhozni belőlünk a legjobbat, a gyakorlati életben, a valóságban.

Életünk, a Tiéd is, nagy változásokon megy át. S azt figyeltem meg, hogy az elmúlt fél évben, illetve láthatóan az eljövendőben is minden aranyembert és aranyember jelöltet kimozdítanak, addigi fizikai mozdulatlanságából. Akár költözés vagy lakás átalakítás, vagy csak esetleg hetekig úgy tűnik el kell költöznie és bőröndben mindene, majd amikor elfogadta a költözést, mégis maradhat.

Emellett sok munkahely és ország váltást is látunk. S bizony megfigyelhető és tényként elmondható hogy mindenkit érint valamelyik életterületén valamilyen változás. És általában kedvezőek. Ha valaki úgy érzi dolgozik magán, de eleddig semmi nem történt vele, legyen nyugodt, ha tényleg dolgozik magán, akkor a változás bekövetkezik oly váratlanul, ahogyan most nem is érti miért történne meg.

Ezek vissza hatólag is óriási lelki változásokat, megéléseket hoznak. Különleges világ alakul most ki azok által, akik lelkileg jó szándékúak és ezt szeretnék másoknak is. Az isteni támogatottság nagyon nagy az áldott pár/társ találásokban is. Felemelkedés tapasztalható különleges csodás fizikai megélésekkel. (Nem levitációra gondolok most természetesen). Isteni kegyelem érezhető minden mozdulatunkkal és eseménnyel kapcsolatban, ami velünk történik. Valami új jó, tiszta érzés van a levegőben. S ez érezhető minden ízünkben. E közben a baj a szél(sőségesség) vitorlájából lelankad, így azok sem haladnak tovább, a bajok útján.

Mi ez amiről írok? Az Aranykor megvalósulása.

Lentről a legnehezebb felemelkedni, a legtöbb legerősebb lehúzó erő ott van. Aztán középúton már kisebb a lehúzó erő, könnyebb a felemelkedés. Fentről már könnyű belátni az életünket, mint a tájat a repülőről. Aki bátor és erős eléggé és hite is van magában, az felemelkedik. 

A fehér lap a fejlődés alapja 3.

Szerző: Gyarmati Gábor | 2014.08.25.

Ha egy fehér lapra felírunk valamit és kiradírozzuk, még a legtökéletesebb radírral is marad valami nyoma az írásunknak. Ha más nem, az energiája. Ugyanígy történik mindennel, amit mondunk, gondolunk, cselekszünk, vagy akár az internetre felteszünk. Kitörölhetetlenül ott marad a nyoma. Bármennyire is akarnánk utólag. Ezért érdemes előre gondolkodni és csak olyant gondolni, kívánni, vágyni, cselekedni, tenni, aminek utólag is örülünk, és majd nem szeretnénk megmásítani. Ezért mindenkinek és magunknak is csak jót kívánjunk! Ezzel a fehér lapra csak olyan kerüljön, ami akkor is jó lesz mindenkinek és nekünk, amikor megvalósul.

A fehér lap a fejlődés alapja 2.

Szerző: Gyarmati Gábor | 2014.08.21.

A fehér lapra azért is van szükség, hogy időnként tiszta lappal (esetleg újra) kezdjünk bizonyos dolgokat, egy időkőrt, spirituális fejlődéskőrt. A bennünk lévő erőt sokszorozva adunk mindenkinek ilyenkor. Új lapra lapozni azonban csak akkor lehet, ha túl vagyunk valamin. Nem szabadultunk, nem szöktünk el előle, hanem bátran átmentünk rajta. Megtapasztaltuk, megéltük, amit meg kell, és most már jól vagyunk. Túl a megrázkódtatáson. Hisz mindig azzal jár, amikor szembe-sülünk valamivel. Mintha beraknának egy kemencébe, azzal a helyzet megélésével, ahol jó meleg van, szinte megSÜLÜNK. S ez szembe hozza a valóságot, amiről addig nem tudtunk SZEMBEnézni, megbirkózni. S most már elfogadjuk. Most már jó. Jöhet a fehér lap… az újrakezdés.

Áldás

Ámen

 

A fehér lap a fejlődés alapja

Szerző: Gyarmati Gábor | 2014.08.15.

A tényleg fehér lap (amelyen se jobbról, se ballról nem érződik a szomszéd papírra írt szöveg energiája) azért kell, hogy tudd ki vagy te igazán. Amikor nem „zavar be” vagy szebb szóval, nem hat rád, a szomszédod, a társad, a barátod, a családtagod energiája. Ez az elvonulás, a csend lehetőségének kihasználása. S ilyenkor észreveszed, sőt tudatosul benned, hogy ki is vagy igazán. Ma. Mindenkoron. Kortalanul. Időtlenül. Te vagy a mindenség. És én is. Te vagy a varázslat és én is. Mi vagyunk az élet úgy, ahogyan kell, és ahogyan jó. A napocska reggel teérted is felkelt, meg énértem is. És mindenkiért. S a lelked ma reggel (s mindenkoron) is felkelt. Igaz fenn van mindig, mert örök kapcsolatban van, vagyunk. Istennel, magunk univerzális mindenségével. Ez a feladat örök, hogy a mindenséget gyakoroljuk megélni. S közben „néha” egy kicsit elfeledtük, kik is vagyunk. Ez a következő felismerés a csend idején, amikor fehér lapra vetjük gondolatainkat, érzéseinket, megéléseinket. S ilyenkor felfedezzük, felfedezem, tudom, újra tudom, hogy ki is vagyok. Ez sokat segít, még jobban emel. Felfelé. De nem csak fizikai dimenziókba. Igaz ilyenkor emeltebb fejjel tudunk járni. Inkább spirituális, szellemi magasságokba emel. Hisz itt nem a székkel rep-ülünk, hanem a széken REP-ÜLÜNK. Lelkünk REP-ül, miközben testünkkel ÜLÜNK. Ez hát a mai feladat, ami ellen tenni lehet, a fejlődést megtagadni, elfeledni lehet, de nem érdemes. A mi feladatunk, a tiéd is, meg az enyém is az, hogy végre az életben legyünk jelen. Vegyük az égi „adást” minden pillanatban. Ehhez a pillanatokban is ott kell lennünk, megélve azt. Csak rajtad áll, hogy a te életed meg-ÉLED-e vagy „csak” éled. Amennyiben „csak” ÉLED, akkor is van esélyed, hogy felÉLEDsz örökké racionális irányba gondolkodó halottaidból. S megtérj spirituális HALLOTTaidba. Kövesd a belső hangod, amit hallasz. Kövesd, amit érzel, amit belül tisztán látsz, amit tisztának gondolsz. S onnantól előrébb vagy. S ez már a lét megélése. Élettel teli. Áldással.

Ámen

 

Eljött az idő

 

Eljött az időm. A feltárulkozásra, a napfénybe lépésre. Itt az idő, a pillanat, hogy megmutatkozzam, bemutatkozzam a világnak, s a világon élő fény lelkeknek, akik amúgy is ismernek. Itt az idő pillanata, amikor megtörténik a varázslat, amit csak a nap isteni fénye tud megvalósítani. Átalakul az életünk. Felettünk a fény, alattunk az óceán mindensége.

 

2014.08.10.

 

 

MEGKEZDŐDÖTT

az élet isteni energiával feltöltése

a mindenség isteni energiával feltöltése

a világ

a világ világossága

az Aranykor…

 

Innentől kezdve már csak azt mondhatjuk, amit szeretnénk, amit fel szeretnénk szentelni,

 isteni áldással feltölteni és isten kegyelmébe ajánlani.

 

A gyűjtögető, őselemű vaskori életmód befejeződött.

Most az adományozó, adakozó, felemelő életmód kezdődött el.

Ne osztogasd szét javaidat, csak add oda, amiről úgy érzed valakinek, aki előtted áll, oda kell add.

S fogadd el, amit kapsz cserébe. Mosolyt, köszönetet vagy netán másik tárgyat.

Nézd azt, amit kapsz, azt majd tovább kell add.

Először adj belőle a gyermekeidnek.

Másodszor adj a családodnak

Harmadszor adj barátaidnak.

s utósorban adj mindenkinek, aki szembejön Veled

Áldással, bölcsességgel és a felemelkedésben alkotva

Ródd le azt amit le kell

Tedd le terheidet, amik feleslegesen vannak előtted, vagy a válladon.

S fogadd el azt, hogy ez már más világ. Ez már világosság.

Ha elfogadod. Fényember, Aranyember lettél.

Isten áldásával

2014. 08. 09.

copyright: Istené

Lejegyezte és Copyright Gyarmati Gábor © 2015 Minden jog fenntartvaWeblap látogatottság számláló:

Mai: 5
Tegnapi: 20
Heti: 274
Havi: 672
Össz.: 203 829

Látogatottság növelés
Oldal: Aranyemberség isteni
Új Aranykor, avagy egy új korszak hajnalán - © 2008 - 2022 - ujaranykor.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »